درباره ما

اعضای تیم رویدادان

فرشید عباسی

هم بنیان گذار و مدیر تیم اجرایی

محمدرضا محمودی

هم بنیان گذار و مدیر تیم فنی

امیر احسان درویشی

هم بنیان گذار و مدیرتیم بازرگانی،تبلیغات

محمد قاسمی فر

مدیر تیم رسانه و ویدیو مارکت

علی منیری

مدیر تیم مشاوره و آموزش

فرانک عباسی

مدیر امور حقوقی و قراردادها

محمدرضا قره داغی

کارشناس تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ

میلاد تقی زاده

مشاور و کارشناس سئو و دیجیتال مارکتینگ

بنفشه قاسمی

کارشناس فروش و بازاریابی